Techleap team photo

Vier jaar Techleap, een dynamische en impactvolle periode! Met trots presenteren we het rapport met een terugblik op de eerste vier jaar van Techleap, met daarin onze aanpak, initiatieven en resultaten. Met het aflopen van de eerste periode halverwege 2023 is dit een natuurlijk moment om terug te blikken op onze inzet. De komende jaren zal daarop voortgebouwd worden, nu bekend is gemaakt dat Techleap verlengd zal worden.

Bouwen aan een sterk tech ecosysteem

In het rapport is de aanpak van Techleap beschreven, met onze belangrijkste initiatieven en de strategie daarachter. Ook zijn de geleerde lessen opgenomen voor de belangrijkste initiatieven. De afgelopen jaren zijn lessen getrokken uit onze interventies en onze programma’s daarop aangepast. Met dit rapport worden deze lessen nu in samenhang met het hele ecosysteem gedeeld.

Het rapport is geschreven voor onze partners, zoals de overheid, incubators, accelerators, regionale hubs, investeerders en kennisinstellingen om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van Techleap en de aanpak, zodat hier ook desgewenst op voortgebouwd kan worden bij het ontwikkelen van interventies voor tech ondernemers.

Belangrijke initiatieven van Techleap

Bekijk hier het overzicht van belangrijke initiatieven van Techleap van de afgelopen vier jaar. Dit zijn initiatieven die we zelf of samen met partners hebben ontwikkeld, of waar we een belangrijke rol hebben gespeeld bij de totstandkoming of doorontwikkeling.

Belangrijke initiatieven 2019 – 2023

Download hier de tijdlijn.

© techleap All Rights Reserved