Persbericht – 1 Juni 2021 Uit onderzoek van Techleap, een non-profit organisatie die helpt bij het kwantificeren en versnellen van het tech-ecosysteem van Nederland, blijkt dat 87% van de startups die een Corona-OverbruggingsLening (COL) kregen weer in de problemen denken te komen. Om deze ondernemingen de langer aanhoudende crisis te laten overleven, is een additioneel COL-budget nodig van tussen de €43,9 en €53,5 miljoen. Bovendien zal het mogelijk moeten worden om een verhoging van een toegekende COL aan te vragen.

De COL is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en MKB-ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door CoVID-19. Door intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de gezamenlijke Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en Techleap.nl, met nauwe betrokkenheid van Invest-NL,  hebben van 29 april 2020 tot eind mei 2021 meer dan 900 ondernemingen een COL-lening gekregen. Het gaat hierbij voornamelijk om bedrijven met een bewezen innovatie en een duurzaam bedrijfsmodel.

De COL is initieel bedoeld om een periode van 9 maanden te overbruggen. De COL heeft echter, in tegenstelling tot steunmaatregelen voor andere sectoren, geen “tweede ronde” gehad aan het einde van 2020, toen bleek dat de lockdown en daarmee de negatieve impact werd verlengd. De uiterlijke indiendatum voor aanvragen is inmiddels verstreken en ook het beschikbaar gestelde budget van €300 miljoen is bijna uitgeput. Dit is problematisch omdat uit onderzoek van Techleap.nl, die de COL-portal beheert en analyseertonder ondernemingen die een COL-lening hebben gekregen blijkt dat maar liefst 87% van de respondenten een aanvulling nodig heeft. Wanneer dit niet gebeurt, dan bestaat het risico dat de bedrijven die een COL hebben ontvangen alsnog failliet gaan, waarmee innovaties én overheidssteun verloren gaan.

Startups in de sectoren SoftTech, CleanTech & Energie en HighTech systemen hebben de meeste extra steun nodig. De belangrijkste redenen dat deze ondernemingen in de knel zitten is omdat er geen herstel in de sector of omzet is. Om deze geselecteerde startups de langer aanhoudende crisis te laten overleven, blijkt een additioneel COL-budget nodig van tussen de €43,9 en €53,5 miljoen. Bovendien zal het mogelijk moeten worden om een verhoging van een toegekende COL aan te vragen. Het volledige rapport kun je hier lezen.

Maurice van Tilburg, Director Capital, Techleap.nl: “Het lijkt niet logisch om de bedrijven die een lening hebben ontvangen nu op de valreep nog failliet te laten gaan. Daarmee gaat het uitgeleende geld verloren en lopen we technologisch achterstand op bij het economisch herstel waar deze sector cruciaal voor is.

© techleap All Rights Reserved