Geïnspireerd door de ervaringen tijdens COVID-19, gaat Techleap vanaf vandaag thematisch werken, te beginnen met het thema Flattening the Climate Curve. Deze nieuwe thematische werkwijze start vandaag met de oproep aan duurzame startups en scale-ups om een enquête in te vullen waarmee Techleap inzicht wil krijgen in de groei-knelpunten voor duurzame techbedrijven. Ook presenteert Techleap vandaag een lijst van 147 ‘Dutch Tech Heroes Flattening the Climate Curve’, duurzame techbedrijven die nu al het verschil maken in het afvlakken van de klimaatcurve.

Techleap kiest voor deze nieuwe thematische werkwijze omdat zij tijdens de COVID-19 crisis heeft ervaren hoe de focus op één overkoepelend thema de impact vergrootte. Half maart gooide Techleap het roer volledig om om startups en scale-ups te empoweren in de COVID-19-crisis. Deze gebundelde aandacht leidde onder andere tot de oprichting van de COL-financieringsportal, het bieden van belangrijke peer support via het Rise-programma en andere ondersteunende initiatieven die samen met het ecosysteem zijn gelanceerd voor startups en scale-ups in crisistijd.

Deze focus wil Techleap nu vasthouden door zich vanaf nu elke paar maanden op een nieuw thema te richten en het ecosysteem rond dat thema te mobiliseren. Het doel van Techleap -van Nederland het beste startupland van Europa maken- verandert niet door de nieuwe werkwijze.

Flattening the Climate Curve

Voor Flattening the Climate Curve als eerste thema is gekozen omdat de huidige crisis bedrijven, landen en instellingen kansen biedt om te investeren in een duurzamereen groenere toekomst. Daarnaast kent Nederland veel veelbelovende duurzame techbedrijven. Juist omdat volgens Techleap.nl nieuwe technologieën en innovatieve oplossingen nodig zijn om de opwarming van de aarde tegen te gaan, is het cruciaal dat deze bedrijven de ruimte en de middelen krijgen om maximaal te kunnen bouwen aan een nieuwe duurzame toekomst.

Enquête en toplijst

De vandaag gelanceerde Dutch Tech Heroes Flattening the Climate Curve- lijst geeft een eerste beeld van wat duurzame Nederlandse startups en scale-ups te bieden hebben. Met de enquête hoopt Techleap meer inzicht te krijgen in de knelpunten voor groei van duurzame techbedrijven en roept zij bedrijven op een bijdrage te leveren aan het afvlakken van de klimaatcurve. Op basis van de uitkomsten, die half september worden gepubliceerd, wordt het verdere actieplan aangescherpt.

Nils Beers, CEO Techleap, “Met deze nieuwe werkwijze bundelen we samen met het ecosysteem de krachten. Het doel is de bedrijven die de wereld een betere plek maken en Nederland relevant houden in de wereldeconomie, te ondersteunen. Maar we geloven ook dat deze thematische aanpak met duidelijke focus ons helpt om van Nederland het allerbeste tech-ecosysteem van Europa te maken.”

© techleap All Rights Reserved