De impact van box-3 op het Nederlandse tech ecosysteem

(In Dutch) Cover image to "De impact van box-3 op het Nederlandse tech ecosysteem"

Startups en scaleups zijn de motor achter economische groei en transities zo stelt de overheid in de Kamerbrief over het nieuwe startupbeleid. Om wereldwijde impact te maken is het van belang dat zij goed kunnen doorgroeien. Onder andere het vinden van gespecialiseerd personeel en financiering blijft een grote uitdaging. Op dit moment werkt de overheid aan een herziening van box-3, waarin vroege investeerders worden belast evenals medewerkers als zij aandelen hebben gekocht.

Daarbij gaat momenteel de voorkeur van de overheid uit naar een zogeheten vermogensaanwasbelasting, waarbij je jaarlijks belasting betaalt over de groei van je vermogen, ongeacht of je bijvoorbeeld aandelen hebt verkocht of niet.

Techleap heeft aan Archipel Tax Advice gevraagd om de consequenties van de voorgenomen vermogensbelasting in kaart te brengen. In het rapport wordt uitleg gegeven over box-3 vanuit startup perspectief, is een vergelijking opgenomen tussen de aanwasbelasting en de tweede variant die op tafel ligt (een vermogenswinstbelasting), wat de effecten van een aanwasbelasting zijn voor medewerkers die aandelen hebben in Nederlandse tech bedrijven wordt geïllustreerd aan de hand van een aantal casussen van bekende Nederlandse tech bedrijven. Ook wordt beschreven hoe andere landen belasting heffen en worden oplossingsrichtingen gegeven.

© techleap All Rights Reserved