Als Nederland werkelijk een leidende rol in de techwereld wil nemen, dan moet het tekort aan IT-arbeidskrachten fors worden aangepakt. Ruben Nieuwenhuis en Viktor Bos, founders van TechConnect, tonen aan dat dit kan – op een bijzondere manier die ook het diversiteitsprobleem van de sector verkleint. Met de hulp van influencers en rolmodellen werft hij op dit moment duizenden mensen uit ondervertegenwoordigde groepen, mensen voor wie een studie of baan in tech nooit een optie is geweest. De overheid kan op veel manieren helpen om deze groepen dichter bij een IT-opleiding te brengen.

Elke organisatie wordt steeds meer tech. De IT-teams en de IT-rollen binnen zowel overheden als bedrijven groeien de komende jaren fors. Dat is een mooie ontwikkeling, maar het blijft lastig om talent te vinden dat die grote vraag uit de markt kan bedienen. Intussen blijft Nederland worstelen met een ander probleem: onze samenleving schiet nog steeds tekort in het bieden van kansengelijkheid en het omarmen van diversiteit.

Daarom zijn we TechConnect gestart. We zien een prachtige kans om de komende jaren tienduizenden IT-vacatures op te vullen, juist met nieuw opgeleid personeel vanuit grote ondervertegenwoordigde groepen, zoals vrouwen, mensen uit verschillende culturele achtergronden, 40-plussers en MKB’ers. We willen hen kennis laten maken met de IT-wereld en de kans geven om zich om te laten scholen tot progammeur, data-analist, ‘growth hacker’, UX ontwerper of expert in kunstmatige intelligentie.

Als de overheid niet aan voldoende Tekkies kan komen, kunnen ze altijd aan onze deur kloppen

Ruben Nieuwenhuis, Managing Director of TechConnect

Dankzij het incubator-werk van TechConnect weten we precies waar de knelpunten zitten die kansengelijkheid, diversiteit en inclusiviteit op de tech-arbeidsmarkt in de weg staan, en hoe we mensen in onze doelgroepen het beste kunnen bereiken én enthousiasmeren. Dat gaat bijvoorbeeld met rolmodellen van influencers die Tekkie zijn geworden, ‘locals’ die de wijken waar we werven op hun duimpje kennen en deuren kunnen openen, en het continu experimenteren met online en offline campagnes.

Het is onze ambitie om in vier jaar tijd 50.000 mensen uit deze groepen te activeren naar zowel IT-studies als banen. We zijn nu halverwege de rit en naderen een tipping point, de komende tijd gaan we grote aantallen mensen door onze verschillende programma’s halen en bij bedrijven plaatsen. Op deze manier kan de Amsterdamse regio, waar we voornamelijk werken, uitgroeien tot een internationale voorloper als het gaat op diversiteit in de tech-sector.

Na 2023, als TechConnect stopt, gaan we absoluut door met TechGrounds. TechGrounds is de succesvolle opleider waarmee we ondervertegenwoordigde doelgroepen opleiden tot IT’er. We werken hiervoor samen met tientallen tech bedrijven zoals Salesforce en AWS, met het bedrijfsleven en overheid, en nemen zoveel mogelijk barrières weg.

Dat gaat inmiddels heel aardig, maar we zijn er nog lang niet. Ik onderschrijf het KickstartNL-manifest in dit kader. Terecht vraagt Techleap meer aandacht voor de nieuwe digitale opleiders die hard nodig zijn.

Zo is één van de hardnekkige problemen voor mensen die zich willen laten omscholen, hun meestal beperkte financiële middelen. Zij kunnen geen OV-jaarkaart krijgen, hebben het geld niet om fysiek bij de opleider te komen. Reguliere studenten van universiteiten en hogescholen kunnen dat wel, waarom is er dan voor onze doelgroep geen OV-jaarkaart beschikbaar? En als ze een opleiding volgen, dan is er meestal geen tijd om daarnaast te werken. Een renteloze lening, zoals we die aanbieden met TechMeUp, komt daar goed bij van pas – voor bijvoorbeeld religieuze groepen die leningen met rente afwijzen.

Naast een kleine beurs ontberen veel mensen in ons netwerk een goede laptop; en dat is natuurlijk een harde voorwaarde om IT-opleidingen goed te kunnen volgen. Ik zou graag willen dat de overheid hieraan een bijdrage kan leveren.

Eén van de hardnekkige problemen voor mensen die zich willen laten omscholen is hun meestal beperkte financiële middelen.

Ruben Nieuwenhuis, Managing Director of TechConnect

Als Nederland het tekort aan tech-arbeidskrachten werkelijk wil oplossen, zullen we nog ambitieuzer moeten worden. Het upskillen van personeel is niet genoeg, ik heb het hier echt over een volledige omscholing die nodig is om een IT-job te vinden. Zowel de private als publieke opleiders zijn goed bezig. Het aanbod is van hoge kwaliteit, zoals de computer science studies. Maar de capaciteit is onvoldoende. We zouden meer studenten moeten kunnen opleiden.

Ik zou graag willen dat het volgende kabinet de dubbele kwestie van een tekort aan IT’ers én aan diversiteit, volledig omarmt. De regering zou er een nationale uitdaging van kunnen maken. En als de overheid niet aan voldoende Tekkies kan komen voor de organisatie, kunnen ze altijd aan de deur van TechGrounds kloppen. Practice what you preach!

Ruben Nieuwenhuis is sociaal ondernemer. Voordat hij TechConnect opzette, gaf hij onder meer leiding aan Startup Amsterdam.

Startups en scaleups onmisbaar in aanpakken maatschappelijke uitdagingen

Drie concrete voorstellen om banen te creëren en economische groei te stimuleren.

© techleap All Rights Reserved