In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 is op initiatief van Techleap het manifest KickstartNL opgesteld. Het manifest is een uitnodiging aan politici, beleidsmakers en andere geïnteresseerden om met Techleap en de techsector het gesprek aan te gaan over de cruciale rol van startups en scale-ups bij de kickstart die Nederland nu nodig heeft.

In het manifest pleiten meer dan 100 organisaties, waaronder Picnic, Felyx, Slingshot Ventures, TechGrounds en Founded in Groningen voor 10+1 maatregelen die Nederland klaar moeten maken om zich uit de crisis te innoveren. Waarom 10+1? Bij het manifest plaatsen de partijen een oproep aan iedereen om een essentiële maatregel aan te dragen om het ondernemersklimaat in Nederland te verbeteren. “Startups en scale-ups hebben de ideeën en de energie die ons land juist nu nodig heeft. Zij kunnen in deze moeilijke tijd zorgen voor de kickstart die ons land weer in beweging brengt”, schrijven de ondertekenaars.

Snelgroeiende banenmotor

De tech sector is de snelst groeiende banenmotor van Nederland. De werkgelegenheid bij startups en scale-ups groeit drie keer sneller dan het gemiddelde van alle sectoren. In de corona-crisis is bovendien meer dan ooit duidelijk geworden hoe belangrijk de tech sector is, om te blijven werken, onderwijs en zorg te ontvangen, boodschappen geleverd te krijgen en met elkaar verbonden te blijven.

Beter uit de crisis

De ondertekenaars pleiten ervoor de arbeidsmarkt te vernieuwen en inclusiever te maken, zodat startups en scale-ups hun groeiend aantal openstaande vacatures met het beste nationale en internationale talent kunnen vervullen. Daarnaast moet worden voorzien in laagdrempelige toegang tot wetenschappelijke kennis en passende financiering om ondernemers de kans te bieden hun bedrijf te laten schalen. Ook moet kennis over technologie binnen de overheid beter geborgd worden.

Constantijn van Oranje, Special Envoy Techleap, “Dit manifest is een oproep om Nederland beter uit de crisis te laten komen. Door te investeren in mensen, technologie en ondernemers. In bedrijven die nieuwe banen scheppen en de concurrentiekracht van Nederland versterken.”

Michiel Muller, co-founder Picnic: “De huidige crisis heeft de toekomst naar voren gehaald, zo doen bijvoorbeeld steeds meer mensen hun boodschappen online. Maar ook op het gebied van onderwijs en zorg zijn enorme stappen gezet. We hebben de potentie van technologie de afgelopen maanden gezien en nu moeten we doorbouwen.”

Constance Scholten, Slingshot Ventures: “Nederland heeft nog veel te leren op het gebied van investeren in nieuwe en opkomende tech bedrijven. Dit worden de drijfkrachten voor onze toekomstige economie. We moeten af van de ouderwetse gedachte dat het ons alleen maar geld kost. We moeten juist kijken naar wat het ons oplevert. Niet alleen voor één bedrijf, maar voor de samenleving als geheel.”

© techleap All Rights Reserved