A photo of a person using a VR set

Amsterdam, 10 februari 2022 – De focus op de langetermijnontwikkeling van het tech ecosysteem
en digitalisering als motor achter de grote maatschappelijke transities ontbreekt in Nederland, net als
de middelen en ideeën om innovatieve bedrijven de kans te geven hier een rol in te spelen. Dit wordt
vandaag toegelicht tijdens het IGNITE 2022 Summit van Techleap.nl waar haar jaarlijkse State of
Dutch Tech report zal worden gepresenteerd.

Startups en Scale-ups: Cruciale Drijvende Kracht voor Nederlandse Innovatie

Startups en scale-ups vervullen een onmisbare rol in het handhaven van de innovatie en concurrentiepositie van Nederland. Hun maatschappelijke belang groeit gestaag, resulterend in een tech sector die drie keer productiever is, vier keer sneller groeit en waar de banengroei drie keer zo groot is als in andere sectoren.

Langetermijnvisie Nederlands Tech Ecosysteem Onder de Loep in ‘State of Dutch Tech’ Rapport

Ondanks Nederland’s reputatie als innovatief land, benadrukt het vandaag gelanceerde ‘State of Dutch Tech report’ van Sifted (onderdeel van Financial Times), in opdracht van Techleap.nl, de noodzaak om de langetermijnontwikkeling van het Nederlandse tech ecosysteem zowel maatschappelijk als binnen het overheidsbeleid prioriteit te geven. Cruciale aspecten dreigen anders op verschillende fronten achter te blijven.

Groeispurt in 2021 Voor Nederlandse Techsector

Het ‘State of Dutch Tech’ rapport onthult dat 2021 een jaar van significante groei was voor de Nederlandse techsector. Met een totale investering van 5,6 miljard euro aan durfkapitaal, ruim drie keer meer dan in 2020, telt de sector nu meer dan 11.000 startups, met een totale waarde van meer dan 300 miljard euro.

Uitdagingen voor Startups in Nederlandse Techsector – Kansen voor Verbetering

Ondanks de groei blijven veel startups steken, vooral vanwege talenttekort en beperkte toegang tot kapitaal in de vroegste fase. Het rapport benadrukt de noodzaak om ondernemersambities te stimuleren en de nadruk te leggen op duurzame groei, aangezien slechts 21% van Nederlandse startups doorgroeit naar scale-up status, in schril contrast met andere landen zoals de Verenigde Staten met een conversieratio van 60%.

Diepgravende Technologieën (Deeptech) – Nederlandse Kansen en Uitdagingen

Het rapport wijst op de potentie van diepgravende technologieën (deeptech) in Nederland, met bedrijven zoals ASML die het land goed positioneren om hierin een leidende rol te spelen. Echter, Nederlandse investeerders lijken terughoudend te zijn in het ondersteunen van beloftevolle deeptech-bedrijven in de vroege fase, wat een essentiële impact kan hebben op groei en innovatie in het land.

Overheidsbeleid en Innovatie – Nederlandse Techsector in Internationaal Perspectief

In het recent gepresenteerde regeerakkoord worden aanzienlijke middelen vrijgemaakt voor grote transities zoals klimaat, zorg, en de circulaire economie. Echter, de rol van het innovatieve bedrijfsleven ontbreekt in het oplossen van deze uitdagingen, in tegenstelling tot landen als Duitsland en Frankrijk, die expliciet prioriteit geven aan het ondersteunen van de techsector via overheidsbeleid, waardoor ze op internationaal niveau sneller ontwikkelen.

Oproep tot Actie – Digitalisering en Innovatie als Motor voor Toekomstig Verdienvermogen

Constantijn van Oranje, Special Envoy van Techleap.nl, benadrukt de noodzaak van effectieve digitalisering en innovatie in het behalen van de ambities in het regeerakkoord over ‘toekomstig verdienvermogen’ en maatschappelijke transities. Innovatieve startups worden gezien als de motor van de nieuwe economie, en het Nederlandse verdienvermogen hangt af van de capaciteit om de groei van deze bedrijven te faciliteren. De uitdagingen liggen bij de overheid, universiteiten, investeerders, en ondernemers om gezamenlijk oplossingen te vinden.

© techleap All Rights Reserved