Vanaf 29 april kunnen niet bancair gefinancierde bedrijven via een door Techleap, de ROM’s en Invest-NL gebouwde online portaleen aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Deze regeling wordt op verzoek van het kabinet door de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) uitgevoerd. Dit overbruggingskrediet voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers, waarvoor het kabinet zelf in eerste instantie 100 miljoen euro beschikbaar stelt, is eerder deze maand al door het kabinet aangekondigd. De COL is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus en tot stand gekomen door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat,in nauwe samenwerking met Techleap, de ROM’s en Invest-NL. De portal gaat woensdag officieel ‘open.’

Corona-Overbruggingslening

De leningen die de ROM’s gaan verstrekken, variëren tussen de €50.000,- en €2 miljoen. Bij bedragen boven de €250.000,- wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders. Er wordt een uniform rentetarief gehanteerd van 3%. De ROM’s streven ernaar de beoordelingen van de aanvragen onder de €500.000,- af te handelen binnen vier tot negen werkdagen. Voor aanvragen boven de €500.000,- is het streven om binnen drie werkweken tot een definitief besluit te komen. Meer informatie over criteria en aanvragen is te vinden via:https://www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening/

Aanvullende maatregelen voor startups en scale-ups

Startups en scale-ups ondervinden grote gevolgen van de coronacrisis: uit een inventarisatie van Techleap dat 55% van de bedrijven de vraag ziet wegvallen door het wegvallen van bestaande klanten of het wegblijven van nieuwe klanten. Het ophalen van de benodigde, nieuwe financiering is voor deze groep onder de huidige omstandigheden een probleem. Dit omdat startups en scale-ups en andere non-bancair gefinancierde bedrijven geen of slechts beperkt gebruik kunnen maken van de eerder door het kabinet aangekondigde maatregelen die gericht zijn op met vreemd vermogen gefinancierde bedrijven.

Office Hours

Aanstaande dinsdag 28 april om 16 uur zullen Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Special Envoy van Techleap Constantijn van Oranje te gast zijn in een speciale online office hours. Tijdens dit webinar zullen zij meer vertellen over de regeling en kunnen startups en scale-ups vragen stellen. (Het webinar is verstreken en kan dus niet meer bijgewoond worden.)

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK): “Het kabinet maakt in deze uitzonderlijke en barre tijden financiële steun voor álle ondernemers toegankelijker. Voor de toekomst van onze economie en onze maatschappij zijn startups en scale-ups van groot belang: zij zorgen voor de inkomsten en banen van morgen én dragen met hun innovatieve producten en diensten bij aan het oplossen van wereldwijde uitdagingen – zoals bijvoorbeeld de coronacrisis. Daarom investeert het kabinet nu 100 miljoen euro in overbruggingskredieten waarmee onze groeibedrijven deze moeilijke maanden door kunnen komen.”

Nils Beers, CEO Techleap, “Deze regeling is een belangrijke stap in de brede financieringsaanpak voor ‘gezonde’ startups en scale-ups die hard getroffen worden door de crisis.We kijken uit om verder samen te werken aan verdere oplossingen om het startup ecosysteem door de crisis te helpen samen met de ROM’s,Invest-NL, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, particuliere investeerders en andere stakeholders.”

© techleap All Rights Reserved