25 februari 2021 – In tijden van crisis hebben techbedrijven de ideeën en energie die Nederland juist nú nodig heeft. Om de potentie van deze bedrijven maximaal te kunnen laten bijdragen aan de samenleving, is talent nodig. In aanloop naar de verkiezingen vindt er op dinsdag 2 maart op RTLZ een live debat plaats, in samenwerking met Techleap en Dutch Startup Association.

Hierin komt de rol van tech in het economisch herstel van Nederland aan bod, plus de vraag wat de politiek kan doen om deze bedrijven te helpen groeien en de maatschappelijke impact te vergroten.

Technologie is inmiddels verweven met alle onderdelen van ons leven, maar het zijn natuurlijk de mensen erachter die zorgen voor succes. Nederlandse bedrijven die hard willen en kunnen groeien, zijn voor het aantrekken van talent  aangewezen op de internationale arbeidsmarkt. Zij concurreren met bedrijven uit andere landen die ook op zoek zijn naar het beste talent. Een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor talent in de techsector is het kunnen mee-investeren in het bedrijf.

Onderzoek naar medewerkersparticipatie

In opdracht van Techleap hebben Erik Stam, Ronald Kleverlaan en Lara Spaans van de Universiteit Utrecht onderzoek gedaan naar het effect van medewerkersparticipatie en het huidige Nederlandse beleid op dit punt in internationaal perspectief geplaatst. Voor hun onderzoek hebben de onderzoekers o.a. gesproken met internationale en nationale experts en ervaringsdeskundigen op dit terrein. Hieruit wordt nogmaals onderstreept dat medewerkersparticipatie bij startups en in het mkb een belangrijk instrument is om talent aan te trekken en te binden.

Het onderzoek toont ook aan dat het de innovatie binnen bedrijven en bedrijfsprestaties verhoogt. Het leidt tot gelijkwaardige vermogensverdeling waardoor meer mensen ook weer kunnen herinvesteren in nieuwe bedrijven. Afwijkend van de internationale trend, heeft Nederland hiervoor geen internationaal concurrerend regime. Internationaal talent noemt dit een zwakte in het Nederlandse vestigingsklimaat.

“Met medewerkersparticipatie worden werknemers medewerkers, en worden ze ook mede investeerder in een ondernemende economie. Dit kan voor structurele versterkingen van het Nederlandse ecosysteem voor ondernemerschap zorgen,” zegt Erik Stam, hoogleraar Strategy, Organization & Entrepreneurship, hoofd van de Utrecht University School of Economics

Techleap legt zich toe op het wegnemen van de barrières voor het succes van een start-up in Nederland en maakt zich samen met vele andere partijen uit de sector onder andere hard voor een internationaal concurrerende maatregel voor aandelenopties, met een vriendelijk belastingregime dat medewerkersparticipatie stimuleert. Het is voor startups met weinig cash vaak de enige manier om aantrekkelijke beloningen te kunnen bieden als alternatief voor hoge salarissen bij grote kapitaalkrachtige (tech) bedrijven en startups uit andere landen. Het is bewezen dat bedrijven hierdoor innovatiever zijn en harder groeien.

Energie

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 is op initiatief van Techleap en Dutch Startup Association in samenwerking met meer dan 350 partijen het manifest KickstartNL opgesteld. Het manifest is een uitnodiging aan politici, beleidsmakers en andere geïnteresseerden om met Techleap, Dutch Startup Association en de techsector het gesprek aan te gaan over de cruciale rol van start-ups en scale-ups bij de kickstart die Nederland nu nodig heeft.  Zij hebben de ideeën en de energie die ons land juist nu nodig heeft en weer in beweging kan brengen.

© techleap All Rights Reserved